hlavicka
Home Lidé

Lidé

Email Tisk

Tým iniciátorek projektu a výzkumnic:

Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D., odborná asistentka oboru sociální antropologie na katedře sociologie FSS MU; výzkumně se orientuje na sociologii a sociální antropologii těla/tělesnosti, paměti, vizuality. V našem výzkumném projektu bádá nad tématem manipulace s DNA a embryi.

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., výzkumná pracovnice IVRISu na FSS MU a odborná asistenka oboru speciální pedagogika na PeDF MU; zkoumá neplodnost (...) . V našem výzkumném projektu se soustředí na asistovanou reprodukci.

PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (řešitelka projektu), odborná asistentka oboru genderová studia na katedře sociologie FSS MU; bádá v oblasti genderových vztahů a jejich reprodukce v klíčových sociálních institucích (např. v rodině), dlouhodobě zkoumá muže a mužství a aplikuje při tom přístup kritických mužských studií, v kontextu našeho výzkumného projeketu je zejména užitečný koncept hegemonního mužství. Její projektovou výzkumnou oblastí jsou porody a porodnictví.

 

Kontaktní informace