hlavicka
Home Naše texty a akce

Naše texty a akce

Email Tisk

Odkazy na tematické publikace a akce organizované badatelkami řešitelského týmu:

Texty:

Šmídová, Iva, Eva Šlesingerová, a Lenka Slepičková (2015). Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity - munipress. Open Access e-book ke stažení zde.

SLEPIČKOVÁ, Lenka (2015). Dokdy je možné fertilizovat ženu? Parlamentní debata o zákonné úpravě asistované reprodukce. Gender, rovné příležitosti, výzkum 16(2): 60 - 72. Ke stažení zde.

ŠLESINGEROVÁ, Eva (in print 2015). Iconology of DNA and the Imagenative History of Mankind. In Szönyi, György and Larisa Zambo-Kocic (eds.): Iconicity, History, and the Cultural Imageries of Body and Soul. Szeged: JATEPress.

Šmídová, Iva (2015). Power challenges for head doctors in maternity hospitals: beyond hegemonic masculinities. Special Issue of Studia Humanistyczne AGH on „Men and masculinities in the European dimension”. 14(2): 157 - 177. Ke stažení zde.

Šmídová, Iva (in print 2016). Condemned to Rule: Masculine Domination and Hegemonic Masculinities of Doctors in Maternity Wards. Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe (eds. Jůsová, I. and Šiklová, J.). Bloomington. Indiana University Press.

Šmídová, Iva (2015). Invisible Lady Doctors and Bald Femininity: Professional Conference in Czech Reproductive Medicine. Visual studies: Encounter Imagination. Social Studies/Sociální studia 12(1): 31 - 52. Ke stažení zde.

ŠLESINGEROVÁ, Eva (2014). Imaginace genů. Sociologická perspektiva. Praha: SLON Sociologické nakladatelství.

SLEPIČKOVÁ, Lenka (2014). Diagnóza neplodnost. Nedobrovolná bezdětnost jako medikalizovaný problém. Praha: SLON Sociologické nakladatelství.

SLEPIČKOVÁ, Lenka a Iva ŠMÍDOVÁ (2014). Postoje českých lékařů k medicíně a ke změnám v praxi reprodukční medicíny. Data a výzkum, AV ČR, Sociologický ústav, 8(1): 63-95. Ke stažení zde.

Šmídová, Iva a Lenka Slepičková (2014). Medycyna jako reprodukowana bezsilność: Codzienność czeskiej medycyny reprodukcyjnej z punktu widzenia lekarzy i lekarek. In Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wierciński (eds.) Etnografie biomedycyny (Ethnographies of biomedicine). Warsaw, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (Warsaw University Press), 47 - 66.

ŠMÍDOVÁ, Iva a Lenka SLEPIČKOVÁ (2013). Lékaři a vyhoření: ožehavá každodennost medicíny pohledem sociologie. In Radek Ptáček; Jiří Raboch; Vladimír Kebza. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha: Grada Publishing, s. 97-104, 8 s. Ke stažení zde.

Slepičková, Lenka, Šlesingerová, Eva a Šmídová Iva (2012). Biomoc a reprodukční biomedicína v České republice. Sociologická perspektiva. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48 (1): 85 - 106. Ke stažení zde.

Šmídová, Iva (2011). Childbirth, authoritative knowledge in reproductive medicine and masculine hegemony. In Alp Biricik and Jeff Hearn. GEXcel Work in Progress, Volume XV. (postkonferenční sborník) 1. vyd. Linkoping: Linkoping University, 2011. od s. 167-174, 8 s. ISBN 978-91-7519-978-8. Texty sborníku jsou ke stažení ve dvou pdf souborech na odkazu zde.

Šmídová, Iva (2011). Do the Right Thing! Do Fathers at Childbirth Bring Diversity to Gender Relations? In Rašticová, M. et al (eds.) Diversity is Reality: Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment. (kapitola v editované recenzované monografii), 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. od s. 164-173, 10 s. English Books. ISBN 978-80-7204-775-8. Ke stažení zde.

Slepičková, Lenka (2011). Cizí geny, naše dítě? Rozhodování o rodičovství v procesu léčby neplodnosti. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 8, 4, od s. 125-144, 20 s. ISSN 1214-813X. 2011. Ke stažení zde.

 

Odkazy na další publikace členek badatelského týmu můžete najít po kliknutí na jméno zde:

Iva Šmídová

Eva Šlesingerová

Lenka Slepičková

 

Akce:

Připravujeme Společnou konferenci sekcí Sociologie rodiny a Sociologie medicíny, zdraví a nemoci České sociologické společnosti (ČSS):
„Zdravá matka, zdravé dítě!“ Prolínání rodiny a medicíny v sociálně-vědním výzkumu, 5. – 6. listopadu 2015, FSS MU Brno 
 
Zorganizovaly jsme panely Sekce sociologie medicíny (M)ČSS na její výroční konferenci v lednu 2015 v Praze.
 

Spolupřádaly jsme mezinárodní konferenci

Challenges of 21st Century: past, present and future of medicine and health care in post-socialist world(s): 3rd ANNUAL HEALTH IN TRANSITION CONFERENCE, Varšava 7. - 8. 6. 2013

více o konferenci v konferenčním "Callu" zde nebo přímo na stránkách akce.

 

Podílely jsme se na spoluorganizaci konference 

Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku "Hranice normality", Olomouc 21.- 22. 1. 2013

odkaz na stránky konference je zde, garantovaly jsme dva programové bloky "Ab/Normalita v medicíně I a II", více v programu konference

 
Zorganizovaly jsme

7. ročník diskusního sympozia Genderové konfrontace 2012: Medicína reprodukce a reprodukce medicíny: moc, hranice, dialog, FSS MU, Brno, 21. 5. 2012

program akce zde; pozvánka na akci (plakátek) zde jako JPG a PDF. Ve stejný den dopoledne se konal tematický workshop sociologie medicíny.

 

KONFERENCE VIZUÁLNÍ STUDIA – věda, umění, instituce, FSS MU Brno 20. - 21. 4. 2012

V rámci příspěvek přednesly Eva Šlesigerová a Iva Šmídová; program konference zde.

 

Kontaktní informace