O projektu

Tisk

Krácený výběr klíčových oblastí, otázek a cílů našeho badatelského záměru z textu schváleného projektu, tzn. v angličtině, najdete v .pdf souboru zde:

Text projektu - kráceno pro web

Hlavní teze a formulaci zkoumaného problému v češtině najdete v týmové stati publikované v Sociologickém časopise 1/2012.